Even voorstellen: motivatie-expert Pepijn Dousi
Simone Vos

Even voorstellen: motivatie-expert Pepijn Dousi

Aansluiten op de dagelijkse praktijk van leerkrachten met korte, educatieve trainingen: dat doet Spiek. We werken daarin graag samen met experts. Met hun kennis en expertise binnen bepaalde vakgebieden maken zij deze trainingen.

Pepijn Dousi is expert motiverend leren en toetsen en ontwikkelt acht modules voor Spiek op het gebied van motivatie en toetsing.

Motivatie-expert Pepijn Dousi

“De druk op presteren in het onderwijs ligt hoog, dat leidt af van de wil om te leren.

Het is mijn missie om van een prestatiegerichte naar een motivatiegerichte cultuur te gaan.”

“Zo’n 25 jaar geleden begon ik als kleutermeester en dramadocent in het basisonderwijs. Daarna werkte ik nog een aantal jaren als (adjunct-)directeur, maar ik voelde op een gegeven moment te veel druk van bovenaf. Vanuit de onderwijsinspectie en het bestuur moest er veel opgeleverd worden: opbrengsten zijn belangrijk. Toen ben ik gestopt, want ik vond dat het anders moest in het basisonderwijs”, vertelt Pepijn. “Ik heb er mijn missie van gemaakt om op een ander niveau aan het onderwijs bij te dragen. Daarom ben ik parttime onderwijskunde gaan studeren, vanuit mijn autonome motivatie. Ik wilde dat echt zélf.

Motivatiemeesters

Tijdens zijn studieperiode werkte Pepijn bij een educatieve uitgeverij en maakte hij bij Bureau ICE toetsen en beoordelingen. “De manier waarop de methoden en de toetsinstrumenten ingezet worden, daar valt of staat het bij”, aldus Pepijn. “In die periode heb ik met drie studiegenoten samen Motivatiemeesters opgericht. We zijn allemaal onderwijsdeskundigen en ik doe het basisonderwijs. De druk om te presteren ligt dus hoog en daar wil ik met Motivatiemeesters aan werken”, zegt Pepijn. “Van gecontroleerde motivatie, waarbij er veel druk op leerkrachten en leerlingen ligt van buitenaf, naar autonome motivatie. Bij autonome motivatie ligt de nadruk op je intrinsieke motivatie en eigen betrokkenheid.”

“Als ik leerlingen vraag: ‘Waarom maak je de toets?’, antwoorden ze vaak: ‘Voor de juf of meester’. Dat is gecontroleerde motivatie. Ik wil leerkrachten en daarmee leerlingen leren dat als ze eigenaarschap tonen en zich betrokken voelen, ze autonoom gemotiveerd zijn.”

Motiveren kun je leren

“Ik bied een begeleidingstraject voor scholen en besturen. Het is een integrale aanpak waarbij het bestuur, de directie en leerkrachten allemaal op één lijn moeten zitten. Het is veranderkunde: ‘Wat kun jij anders doen?’, vraag ik. Ik baseer me op wetenschappelijk onderzoek: ‘De zelfdeterminatietheorie’, dat is een wereldwijde bekende motivatietheorie”, aldus Pepijn. “Het traject bestaat uit kennis bijbrengen over motiveren. Ook kijk ik naar de methoden en toetsen die ze gebruiken. En: hoe gaan ze om met de resultaten? Zeg je als leerkracht tegen je leerling: ‘Je had vijf fouten’, of zeg je: ‘Ik zie dat je al bijna geleerd hebt hoeveel een vierkante meter is’. Dat is zo’n verschil van motiveren.”

“We zetten een beweging in gang op scholen: van ‘moeten’ naar ‘willen’. Er zijn drie psychologische basisbehoeften die in balans moeten zijn voor zo’n beweging. De relatie van leerling tot leerkracht is belangrijk. De leerling moet zich gezien en gehoord voelen en zich onderdeel van de groep voelen. Daarnaast is ‘competentie’ van belang. Geloof in je eigen kunnen, dat is één van de basisbehoeften. Dan is er nog autonomie: de psychologische vrijheid om zelf keuzes te maken. Doe ik een taak alleen of werk ik samen? Ga ik eerst taal of eerst rekenen doen? Als leerlingen die keuzes zelf mogen maken, zijn ze autonoom.”

Modules voor Spiek!

“De trainingen die ik voor Spiek maak, gaan over prestatiegerichte aanpak vs. leergerichte aanpak, zoals Leren en presteren’. In de praktijk ligt er een te sterke focus op presteren, dus ik help met mijn modules leerkrachten verder met kennis over de leergerichte aanpak . Het is uitdagend om de modules te maken, want mijn competenties worden aangesproken. Wetenschappelijk onderzoek en theorie omzetten in korte, praktische en educatieve trainingen, vind ik een uitdaging.”

“Ik vind het mooi om onderdeel te zijn van een team van experts en de groei van leerkrachten en leerlingen mogelijk te maken. Spiek is erg autonoom: je kunt op je eigen tijd, op elk moment, je eigen competenties verbeteren. Ik raad in mijn module aan om erover in gesprek te gaan met je collega’s. Je groeit namelijk in leren als je het kunt delen.”

Tijd om zelf aan de slag te gaan!

De trainingen van Pepijn Dousi volg je in Spiek. Hier vind je ook de trainingen van onze andere experts.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden van Spiek op jouw school? Neem vrijblijvend contact op met adviseur Jelleke via: jelleke@spiek.nu of 06 144 238 76.

Inloggen of gratis account aanmaken in Spiek