Even voorstellen: rekenexpert Anneke Noteboom
Simone Vos

Even voorstellen: rekenexpert Anneke Noteboom

Aansluiten op de dagelijkse praktijk van leerkrachten met korte, educatieve trainingen; dat doet Spiek. We werken daarin graag samen met experts. Met hun kennis en expertise binnen bepaalde vakgebieden maken zij deze trainingen, zodat leerkrachten meteen aan de slag kunnen.

Anneke Noteboom is rekenexpert en ontwikkelt acht modules voor Spiek op het gebied van rekenen.

“Ik wil rekenen aantrekkelijk maken voor leerlingen én leerkrachten.”

Anneke: “Toen ik tien jaar oud was, maakte ik mijn eigen rekenopdrachten al bij de Loco-spellen. Het zit er van jongs af aan in, het ontwikkelen van materiaal”, vertelt Anneke. “Ook op de pedagogische academie (PA) vond ik rekenen boeiend. Ik had een vrij groot project met rekenspellen gemaakt, dat werd zelfs uitgegeven. Na de PA heb ik nog een tijdje voor de klas gestaan, maar ik wilde toch liever rekenmaterialen ontwikkelen.”

Rekenexpert door de jaren heen 

“Onderwijsontwikkeling in het basisonderwijs is mijn thema. Ik heb altijd voor het basisonderwijs gewerkt, dat vind ik zo’n leuke doelgroep”, aldus Anneke. Door de jaren heen ontwikkelde ze als rekenexpert nieuwe rekenmethodes bij diverse uitgeverijen. Daarnaast maakte ze bij het Freudenthal Instituut (expertisecentrum voor rekenen en wiskunde) rekenmaterialen. En ze werkte tien jaar bij CITO; daar maakte ze leerlingvolgtoetsen en deed ze landelijk onderzoek naar het rekenniveau. Ook studeerde ze onderwijskunde en werkte ze achttien jaar bij SLO. 

“Rekenmethodes moeten aantrekkelijk zijn voor leerlingen en leerkrachten. Ik probeer de leerkracht te verleiden. Ik ben wars van grote, theoretische stukken. Leerkrachten moeten meteen aan de gang kunnen en ik houd erg van spelelementen. Ik wil het werk van de leerkracht makkelijker en boeiender maken”, zegt Anneke. “De modules die ik voor Spiek heb gemaakt, gaan over onderwerpen waar vraag naar is vanuit het onderwijs. Of ze gaan over onderwerpen die belangrijk zijn, maar waar nog minder bekendheid over is.” 

Spiekmodules over rekenen 

“We hebben de trainingen ‘Leren rekenen met spellen’, ‘Getalbegrip bij jonge kinderen’, ‘Drieslagmodel als hulpmiddel’ en ‘Meetkunde met jonge kinderen’ al gemaakt, omdat ik in mijn netwerk hoorde dat daar behoefte aan was”, vertelt Anneke. “Het is voor mij een uitdaging om verdiepende modules te maken waarmee leerkrachten praktisch aan de slag gaan. Ik hoop dat leerkrachten veel aan de trainingen van Spiek hebben.” 

“Ik maak de Spiek-modules met Magda van der Wulp. We vullen elkaar aan, zij stelt de juiste vragen en kijkt vakinhoudelijk en redactioneel naar de teksten en ik zet mijn verdiepende expertise op gebied van rekenen in”, gaat Anneke verder. 

Denkvragen in Spiek! 

“De module ‘Denkvragen in de rekenles’ is voor mij belangrijk. In veel methodes staan namelijk gesloten vragen met rijtjes die kinderen moeten maken, terwijl we in het dagelijks leven meer in aanraking komen met reken-wiskundige problemen waarover je moet nadenken. We moeten probleemoplossend en creatief denken. Dat mag ook meer in het onderwijs”, zegt Anneke. 
 
“We deden een experiment in groep 3 met denkvragen. De vraag was: ‘Mijn kinderen zijn samen tien jaar, weet je hoe oud mijn kinderen zijn?’ De leerlingen antwoordden: ‘5 en 5’, ‘3 en 7’, ‘6 en 4’. Toen stelde ik de vraag: ‘Hoe kom je erbij dat ik maar twee kinderen heb?’. Daarna ging het lampje aan bij de kinderen. Ze kwamen met oplossingen als drielingen of een tienling; er was ineens veel meer mogelijk. Ze zetten hun inzicht in en kennis van splitsingen in, in plaats van het reproduceren van bekende splitsingen. Dat is de kracht van denkvragen.” 

Leerkrachten uitdagen 

“Ik wil de leerkracht uitnodigen om deze module te volgen. Stel open vragen aan je leerlingen en laat meerdere antwoorden mogelijk zijn. Daardoor denken leerlingen meer na en krijgen ze andere inzichten. De denkvragen komen ook in het nieuwe curriculum terug, dus het is zeker de moeite waard om je erin te verdiepen.” 

Tijd om zelf aan de slag te gaan!

De module ‘Denkvragen in de rekenles’ volg je in Spiek. Hier vind je ook de overige trainingen van Anneke en onze andere experts.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden van Spiek op jouw school? Neem vrijblijvend contact op met adviseur Jelleke via: jelleke@spiek.nu of 06 144 238 76.

Inloggen of gratis account aanmaken in Spiek