Onze experts

Bij Spiek werken we samen met experts. Met hun kennis en expertise binnen specifieke vakgebieden maken zij voor Spiek korte, educatieve trainingen met onderwerpen die aansluiten op de dagelijkse praktijk van leerkrachten.

Op deze pagina vind je meer over de experts met wie wij op dit moment samenwerken.
Onze experts
Onze experts

Anneke Noteboom

Expert in rekenen

Anneke Noteboom

Expert in rekenen
Anneke Noteboom is onderwijskundige en rekenspecialist. Ze heeft jarenlang bij Cito en SLO gewerkt als rekenspecialist en reken-wiskundematerialen ontwikkeld zoals rekenspellen. Ze werkt graag met en voor leraren in het basisonderwijs die een impuls aan hun rekenonderwijs willen geven. Voor Spiek maakt ze samen met Magda van der Wulp modules over rekenen-wiskunde in het basisonderwijs. Sinds kort werk Anneke voor haar eigen bedrijf Reken-Impuls. Meer info via: anneke.noteboom@kpnmail.nl.
Onze experts

Dortie Mijs

Expert in taal & Lezen

Dortie Mijs

Expert in taal & Lezen
Dortie Mijs begeleidt als senior onderwijsadviseur bij Expertis scholen in het basis- en voortgezet onderwijs bij het versterken van hun taal- en leesonderwijs. Voor Spiek! maakt ze modules bij de taaldomeinen: spreken, luisteren en schrijven.
Onze experts

Marita Eskes

Expert in taal & Lezen

Marita Eskes

Expert in taal & Lezen
Marita Eskes werkt als senior adviseur taal-/lezen en didactisch handelen bij Expertis Onderwijsadviseurs. Ze begeleidt scholen bij het verbeteren van het onderwijs in technisch- en/of begrijpend lezen, waarbij ze wetenschappelijke inzichten naar de praktijk vertaalt. Marita is auteur van haar onlangs verschenen boek ‘Technisch lezen in een doorlopende lijn’ (Uitgeverij Pica).
Onze experts

Pepijn Dousi

Expert in motiverend leren & toetsen

Pepijn Dousi

Expert in motiverend leren & toetsen
Pepijn Dousi is onderwijskundige en meester bij Motivatiemeesters. Zijn jarenlange praktijkervaring in het primair onderwijs en kennis van actueel wetenschappelijk onderzoek gebruikt hij om scholen en schoolbesturen te begeleiden op het gebied van toetsing en motivatie.
Onze experts

Jos Cöp

Expert in leermiddelen, didactiek en ICT

Jos Cöp

Expert in leermiddelen, didactiek en ICT
Jos Cöp is onderwijskundige, specialist geletterdheid, spreker, (interim) schoolleider, ontwikkelaar, docent en adviseur. Eerder was hij leerkracht basisonderwijs, schoolbegeleider, ict-adviseur en leermiddelenontwikkelaar. Hij houdt zich al meer dan 25 jaar bezig met geletterdheid en de verbetering van het taal-, lees- en woordenschatonderwijs. De inzet van digitale technologie bij het leerproces heeft daarbij zijn warme belangstelling.
Onze experts

Liz Bunte

Expert in begrijpend lezen

Liz Bunte

Expert in begrijpend lezen
Liz Bunte is onderwijskundige en bevoegd leerkracht basisonderwijs. Zij werkt als adviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs. Ze begeleidt scholen bij het verbeteren van het didactisch handelen en het onderwijs in technisch- en/of begrijpend lezen. Voor Spiek! maakt ze modules bij het taaldomein begrijpend lezen.
Onze experts

Magda van der Wulp

Expert in didactisch handelen en rekenen

Magda van der Wulp

Expert in didactisch handelen en rekenen
Magda van der Wulp is begeleider en ontwikkelaar bij Buro Spring. Ze werkt al meer dan 30 jaar in het onderwijsveld. Ze coacht, begeleidt, traint en ontwikkelt. Het waarom, de persoon én de onderwijsinhoud staan daarbij centraal. Voor Spiek maakt ze modules over onder andere didactisch handelen, het jonge kind en rekenen.
Onze experts

Ebelien Nieman

Expert in lezen & spellen

Ebelien Nieman

Expert in lezen & spellen
Ebelien Nieman begeleidt als senior-onderwijsadviseur vele scholen bij het versterken van het taalleesonderwijs. Dit doet ze sinds 1985. Voor Spiek maakte ze modules bij de taaldomeinen lezen en spellen, waaronder leesmotivatie. Ze is werkzaam bij Expertis.
Onze experts

Expertis

Expertis

Expertis onderwijsadviseurs is een landelijk werkend onderwijsadviesbureau dat staat voor schoolverbetering op wetenschappelijke basis. Dat maakt Expertis uniek in zijn soort. Expertis werkt samen met Spiek om zo nog meer leerkrachten te kunnen inspireren en ondersteunen bij hun werk.
Onze experts

Erika Welgraven

Expert in taal & lezen

Erika Welgraven

Expert in taal & lezen
Erika Welgraven heeft als onderwijsprofessional twee grote drijfveren: taal en het leren van jonge mensen. ‘Zij leren 24/7, en niet alleen maar op school. Ze onderzoeken en ontdekken, ze kijken en luisteren. Altijd in interactie met anderen en met de werkelijkheid. Dàt is voor mij het hart van al het leren, de basis van het ontwikkelen van lesmateriaal.’ Erika ontwikkelt voor Spiek modules op het gebied van taal en lezen.