Zo houdt directeur Theo zowel leerlingen als leerkrachten enthousiast
Zo houdt directeur Theo zowel leerlingen als leerkrachten enthousiast

Zo houdt directeur Theo zowel leerlingen als leerkrachten enthousiast

Theo Bestman is adjunct-directeur bij KBS de Triangel in Amstelveen. Theo is betrokken bij de ontwikkeling van Spiek. Hij denkt mee over wat leerkrachten nodig hebben qua professionalisering. Tijd om kennis te maken! 

Wat motiveert jou om je elke dag in te zetten voor het onderwijs? 

De ontwikkeling van kinderen in al zijn facetten vind ik machtig mooi en interessant. Vooral het leesonderwijs in groep 3 boeit mij enorm. Het fenomeen lezen vind ik bijna een magische ontwikkeling. Eerste letters en klanken, dan woorden, dan zinnen…..en vervolgens lezen de kinderen boekjes. Echt basiswerk! 

We zijn dagelijks bezig met de voorbereiding van kinderen op de maatschappij. Overigens mag dit laatste van mij wel wat meer ingezet worden als drive om te leren bij leerlingen én leerkrachten.  

Wat versta jij onder professionalisering? 

Blijvend leren, via cursussen en literatuur, maar ook door bij elkaar in de klas te kijken. Goed aanhaken op ontwikkelingen in de maatschappij. Het argument: het onderwijs loopt altijd 5 jaar achter de feiten aan, is niet meer van deze tijd. Bovendien onacceptabel voor ouders die willen dat hun kinderen goed voorbereid de maatschappij ingaan. Methodes hebben een te lange afschrijvingsperiode, soms wel 10 jaar. Vervanging duurt dan té lang. 

Hoe pak jij dit aan? 

Ik wil heel graag dat mijn collega-leerkrachten een onderzoekende houding hebben bij de ontwikkeling van kinderen: wat kan ik ze bieden om tegemoet te komen aan hun vraag? Los van de methode. Ga op zoek naar de verbanden tussen de losse vakken. En stel steeds de vraag: wat is de relatie met de maatschappij waarin wij leven? Klopt het aanbod op school nog wel? Door deze houding blijft het werk voor collega’s spannend én ook voor de kinderen.  

Welke vaardigheden worden steeds belangrijker voor leerkrachten? 

Eigenaarschap bij kinderen ontwikkelen. Kinderen moeten goed door hebben waarom activiteiten op school gedaan moeten worden en wat hun eigen bijdragen daarbij kan zijn. De verbanden tussen de vakken moeten veel meer belicht worden; alles heeft met elkaar te maken. Bovendien moet steeds weer de relatie met de wereld buiten de school gelegd worden. Dit is belangrijk om kinderen gemotiveerd en enthousiast te houden voor het onderwijs. Nu wordt dat onderwijs toch vaak als saai beoordeeld. 

Een andere belangrijke vaardigheid is dat leerkrachten weer het vertrouwen krijgen om buiten de methode te stappen. Ik krijg de rillingen van het woord “methodeslaven”.  

Bovendien moet blijvend ingezet worden op het onderhouden van de relatie met ouders/verzorgers. De Pabo’s hebben daarin een zeer belangrijke taak, zij moeten hun studenten daarop voor bereiden.  

Wat kan bij- en nascholing hierin betekenen? 

Steeds de juiste balans vinden tussen wat de leerkracht wil en wat de school verwacht. Bovendien ben ik er een grote voorstander van dat ingezet wordt op de vrijheid die leerkrachten hebben bij het uitvoeren van hun vak, natuurlijk wel binnen de visie van de school. Door een té grote focus op het behalen van resultaten, té starre methodes en de omgang met veeleisende ouders raakt de leerkracht van nu in een krampachtige houding en dat gaat ten koste van de creativiteit in hun beroep. Terwijl ik weet dat in dat laatste juist de kracht van heel veel leerkrachten zit. Daarvoor hebben ze dit beroep gekozen! 

Wil jij ook aan de slag met Spiek?

Dat kan! Meld je gratis aan zodat jij en je collega's Spiek kunnen uitproberen.
Probeer nu